• กิจกรรมวันภาษาไทย
  • กิจกรรมวันภาษาไทย
  • กิจกรรมวันภาษาไทย

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

 

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียน

     ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก เลขที่ 585 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ ต.นาแก อ.นาแก จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์ 48130  โทรศัพท์ 042-571-338 โทรสาร 042-571-340 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.sjnk.ac.th สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึก
ษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก เป็นโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่า
แร่-หนองแสง ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ขึ้นกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษารับนักเรียนชายหญิง ระดับก่อนประถมศึกษา-ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ตั้งแต่อายุ 2-15 ปี บริหารงานโดยคณะบาทหลวงและคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ โดยมีพระอัคร
สังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนปัจจุบันบริหารโดยบาท
หลวงสุกิจ นารินรักษ์  ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์ถนอมศรี  ราชปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

มิสซาศุกร์ต้นเดือน ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

๒๘ มิถุนายน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก

กิจกรรมวันสุนทรภู่

คณะผู้บริหารเข้าพบในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ของโรงเรียน

 

ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนาแก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากแก่นักเรียน

ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนาแก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากแก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสำรวจสภาวะทันตสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมทั้งให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันและให้บริการรักษาทางทันตกรรมตามความจำเป็น  

13 ก.ค.61 คณะผู้บริหาร เข้าพบนายวิทยา แสงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลนาแก นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยก

 

13 ก.ค.61 คณะผู้บริหาร เข้าพบนายวิทยา  แสงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลนาแก นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา และออกเยี่ยมเยียนชุมชนบ้านใกล้เคียงกับโรงเรียน ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งใหม่

สุขสันต์วันเกิด ซิสเตอร์ไมตรี สมจันทร์ ซิสเตอร์ผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง   2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561ให้กับคณะครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม (สันตยานันท์) 7-8 ก.ค. 61

คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกและกาฬสินธุ์ เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูงานวิชาการของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์

14-15 ก.ค.61 ทีมงานครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกและกาฬสินธุ์ เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูงานวิชาการของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ โรงเรียนในเครือฯ

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก รับทุนการศึกษาวันปิยมหาราชและวันแม่แห่งชาติ

17 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. นักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก รับทุนการศึกษาวันปิยมหาราชและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จาก ผศ.(พิเศษ) เมธา  ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

 

ผู้บริหารโรงเรียน

เวลา

ปฏิทิน

แหล่งเรียนรู้

 

 

 

 

 

Login Form

ผู้เยี่ยมชม

4378
TodayToday82
YesterdayYesterday130
This_WeekThis_Week523
This_MonthThis_Month2554
All_DaysAll_Days4378

ระบบสารสนเทศออนไลน์