**************ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก เพื่อแจ้งข้อมูล ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561**************
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  เลขที่ 585 หมู่ 4 ต.นาแก   อ.นาแก    จ.นครพนม   48130  tel: 042-571-338   Fax:042-571-338
-กิจกรรมต้อนรับคุณพ่อผู้จัดการ ซิสเตอร์ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ และครูใหม่
-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก