**************ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก เพื่อแจ้งข้อมูล ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560**************
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  เลขที่ 585 หมู่ 4 ต.นาแก   อ.นาแก    จ.นครพนม   48130  tel: 042-571-338   Fax:042-571-338
-รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 การแข่งขันพูดภาษาจีนเพื่ออาชีพ ป.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 (ระดับภาค)
-ผลการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานวันวิชาการ
1
2
3
4