**************ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก เพื่อแจ้งข้อมูล ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560**************
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  เลขที่ 585 หมู่ 4 ต.นาแก   อ.นาแก    จ.นครพนม   48130  tel: 042-571-338   Fax:042-571-338
การมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการ D.A.R.E
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
งานบรรพชาอุปสมบท คณะครู นักเรียน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่๙
english camp โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
-วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 (พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี)
กีฬาสีภายใน "เซนต์ยอเกมส์"   โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 
-วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก วันชาติ
5 ธันวาคม 2560   โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก