-สัปดาวันวิทยาศาสตร์และห้องสมุด
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
18 สิงหาคม 2560
กิจกรรมค่าย คุณธรรม-จริยธรรม
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
-กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
-รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
-โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐
กิจกรรม ดัชมิลล์ ภายในโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
-วัน ศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560  โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกจัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
พิธีบูชามิสศุกร์ต้นเดือน แสดงความยินดีกับบาทหลวงเปาโล กฤษดา  ว่องไว  บาทหลวงเปโตร ศิริชัย  พุดษา โอกาสถวายมิสซาแรก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
-การฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) และป้องกันการจมน้ำในเด็ก
วันนศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 256 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก

  -วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก


-วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จัดกิจกรรม " วันภาษาไทย และสุนทรภู่ "   ปีการศึกษา 2560


-เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติด

-วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนแก "จัดพิธี "ไหว้ครู  ต้อนรับน้องใหม่  " ปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก ปีการศึกษา 2560 
-แต่งตั้งกรรมการประธานนักเรียน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกปีการศึกษา 2560
การมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการ D.A.R.E
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
งานบรรพชาอุปสมบท คณะครู นักเรียน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่๙
english camp โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
-วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 (พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี)
กีฬาสีภายใน "เซนต์ยอเกมส์"   โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 
-วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก วันชาติ
5 ธันวาคม 2560   โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมฑูต ส่งความสุขในโอกาสเทศกาลฉลองคริสต์มาสและวันขี้นปีใหม่
มิสซาคริสต์มาสและปีใหม่ 18 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
-คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก ส่งมอบความสุขให้ สำนักงานราชการ และบ้านใกล้เรือนเคียงเนื่องในเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก